PPW2.0


draft pdf

interact captures: 1 2 3

Video tutoriales

Lanzando_Sage__Notebook._Follas_precargadas

Lanzando_Sage__Notebook._Creacion_dunha_folla_de_traballo

Lanzando_Sage_por_consola

Conexion_rede_con_fios

Conexion_rede_sen_fiosA distribución PPW2.0

descarga dunha imaxe do PPW2.0 (atención: son 2.8 GiB! Intentar só cunha boa velocidade) md5sum.txtAs follas de traballo actualizadas están aquí. Para cargalas no ordenador onde se esté a executar PPW2.0 hai que i) descargar o archivo a ese ordenador, e ii) usar localmente a opción Upload de Sage.Informes de erro ó meu email, grazas.

Novas follas propostas: 25.algoritmo de bisección, 26.método de Newton (as follas soltas, como estas, poden descargarse directamente, sen necesidade de previamente facelo no ordenador de traballo).Para que funcione o mapamundi hai que definir unha tarefa programada (datos)